Korzystanie z witryny Polcon.waw.pl oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Warunkiem uczestnictwa w Polconie 2013 jest uiszczenie składki akredytacyjnej przeznaczanej na pokrycie kosztów związanych z organizacją konwentu: kosztów zaproszenia gości zagranicznych, ubezpieczeń, poligrafii, zaplecza, najmu budynków etc.

Wyłącznie akredytacje pełne i wspierające uprawniają do oddania głosu na Nagrodę im. Janusza A. Zajdla!

Akredytacje można opłacać na samym konwencie ("u drzwi") lub do 20.08 w przedpłacie przelewem na konto. Jak dokonywać przedpłat – zob. niżej "PRZEDPŁATY".

 

AKREDYTACJA W PRZEDPŁACIE

Akredytacja pełna (czterodniowa) indywidualna
      22.05 – 22.06:   50 zł
      23.06 – 31.07:   60 zł
      01.08 – 20.08:   70 zł

Akredytacja pełna grupowa (min. 10 osób)

      do 22.06:   40 zł / os.

      Akredytacja ta od 23.06 dostępna jest jedynie dla osób tworzących program (zob. niżej "Twórcy programu") i gżdaczy.

Akredytacja jednodniowa
     czwartek 29.08:   20 zł
     piątek 30.08:   30 zł
     sobota 31.08:   30 zł
     niedziela 01.09:   20 zł

Akredytacja wspierająca
     tylko do 31.07:   20 zł

 

AKREDYTACJA "U DRZWI"

Akredytacja pełna (czterodniowa):   70 zł
Akredytacja jednodniowa:
     czwartek 29.08:   20 zł
     piątek 30.08:   30 zł
     sobota 31.08:   30 zł
     niedziela 01.09:   20 zł
     specjalna (tylko Kocioł):   20 zł
     specjalna rodzinna (tylko Kocioł):   10 zł

Dla dzieci do lat 12 wstęp bezpłatny! UWAGA: Dzieci takie mogą przebywać na terenie konwentu jedynie pod opieką rodzica lub osoby pełnoletniej wskazanej w pozwoleniu na uczestnictwo.

 

TWÓRCY PROGRAMU

Polcon 2013 nie przewiduje zniżek bądź zwrotów akredytacji dla osób tworzących program, podobnie jak dla organizatorów i obsługi. Nie zapominamy jednak o twórcach programu – wręczamy im walutę konwentową, która może zostać wymieniona na nagrody w polconowym sklepiku. Ponadto mogą oni skorzystać z utworzonej dla nich grupy akredytacyjnej (grupa PROGRAM), co obniża koszt do 40 zł tak samo jak przy innych akredytacjach grupowych. W tym wypadku nie ma potrzeby gromadzić 10 osób i powoływać szefa grupy, wystarczy dodać nazwę grupy w przedpłacie (zob. niżej "Akredytacja grupowa"). Jest to możliwe do 20 sierpnia.

 

RODZAJE AKREDYTACJI 

     Akredytacja pełna – uprawnia do udziału we wszystkich atrakcjach Polconu 2013 oraz do oddania głosu na Nagrodę Zajdla. Ponadto akredytowani w przedpłacie mogą liczyć na dodatkowe elementy w pakiecie powitalnym, który otrzymają w punkcie akredytacyjnym, w tym na antologię utworów nominowanych do Nagrody Zajdla oraz ewentualne bonusy od współpracujących podmiotów. Liczba dodatków będzie ograniczona, więc szybsza przedpłata oznacza większe szanse na bonus.

    Akredytacja jednodniowa – uprawnia do udziału podobnie jak akredytacja pełna, z tym wyjątkiem, że obowiązuje tylko w dniu, na który została opłacona. Akredytacja jednodniowa nie uprawnia do oddania głosu na Nagrodę Zajdla ani do otrzymania antologii i dodatków do pakietu powitalnego.

     Akredytacja wspierająca – dla osób, które nie mogą być na Polconie, a chciałyby oddać głos na Nagrodę Zajdla. Po opłaceniu takiej składki prześlemy pocztą jeszcze przed Polconem kartę do głosowania na Nagrodę, dostępne w danej chwili materiały informacyjne Polconu oraz antologię nominowanych utworów.

     Akredytacja specjalna – uprawnia do udziału jedynie w atrakcjach odbywających się w jednym dniu w budynku Kotła (planszówki, sesje RPG, atrakcje dla dzieci etc.). Jest jednolita i wynosi zawsze tyle samo niezależnie od dnia, na który jest opłacana.

    Akredytacja specjalna rodzinna – jak wyżej, z tym, że opłacić ją mogą osoby przychodzące do budynku Kotła rodzinnie, tj. rodzic(e) z dzieckiem lub dziećmi (w przypadku pociech do lat 12 składkę uiszczają jedynie dorośli).

     Akredytacja grupowa – wyłącznie w opcji pełnej i tylko w pierwszym okresie akredytacyjnym przedpłat (oprócz grup PROGRAM i GŻDACZE dostępnych do 20.08). Aby skorzystać z tej akredytacji, grupa zorganizowana składająca się co najmniej 10 osób powinna wyodrębnić szefa grupy, który dostarczy na adres przedplata@ava.waw.pl zgłoszenie grupy zawierające jej nazwę, szefa i listę uczestników (każdy z nich powinien zarejestrować się na stronie za pomocą formularza zamieszczonego w dziale REJESTRACJA). Szef grupy określa też, w jaki sposób realizowana będzie przedpłata: można uiścić ją zbiorczo, podając w tytule przelewu e-mail szefa grupy oraz jej nazwę, lub indywidualnie, podając oprócz własnego e-maila nazwę grupy. Przy wpłatach indywidualnych poinformujemy szefa grupy w wypadku wystąpienia niepełnej wpłaty członków grupy.

Dla twórców programu utworzona jest grupa PROGRAM.

Dla gżdaczy utworzona jest grupa GŻDACZE.

 

PRZEDPŁATY

Wartość przedpłaty określa termin, w którym dokonywana jest wpłata, a nie termin rejestracji. Przedpłaty wpłacamy na konto Stowarzyszenia PO DOKONANIU REJESTRACJI INTERNETOWEJ:

Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki AVANGARDA
ul. Armii Krajowej 5/42
05-827 Grodzisk Mazowiecki
Konto Bankowe: VW Bank Direct 27 2130 0004 2001 0481 3234 0002

W tytule przelewu trzeba podać: imię i nazwisko, adres e-mail oraz dopisek „składka Polcon indywidualna” lub „składka Polcon grupowa NAZWA GRUPY”. Jeśli składka opłacana jest dla kilku rejestracji indywidualnych, prosimy o podanie danych wszystkich opłacanych osób.

Prosimy o dokładne wpisywanie adresów e-mail podczas rejestracji internetowej i w tytule przelewu – na ich podstawie będziemy kontaktować się z Wami w kwestii potwierdzeń wpłat.

Rejestracji internetowej i przedpłat dokonywać można do wtorku 20.08 włącznie.

Każda osoba, która przybędzie na konwent Polcon 2013, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna o następującej treści:

Potwierdzam, że wiem, iż (imię i nazwisko uczestnika) w dniach 29 sierpnia – 1 września 2013 będzie uczestnikiem konwentu Polcon 2013. Wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego/jej zachowanie i wyrządzone przez niego/nią szkody. Oświadczam również, iż jest mi znana tematyka oraz program konwentu Polcon 2013 i w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w konwencie nie podniosę żadnych zarzutów wobec organizatorów oraz uczestników, ani nie będę dochodzić żadnych roszczeń. (Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania, nr dowodu osobistego (wymagany) i telefon). (Data, miejscowość i czytelny podpis).

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com