Korzystanie z witryny Polcon.waw.pl oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Dni Nauki na Polconie 2013 dobiegły końca – poniższe informacje mają charakter archiwalny. Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego przebieg wydarzenia z perspektywy koordynatora.

 

ZAPRASZAMY NA POLITECHNIKĘ WARSZAWSKĄ

29 sierpnia – 1 września 2013 roku

 

Dni Nauki to około stu godzin prelekcji i dyskusji, które w sumie składają się na popularnonaukową część Polconu 2013. Tego rodzaju atrakcje od dawna stanowią ważny składnik polskich konwentów (festiwali kultury fantastycznej, a zarazem zjazdów jej miłośników). Nawiązujemy również do samodzielnych imprez popularyzatorskich, takich jak wrześniowy Festiwal Nauki w Warszawie. Chcemy zainteresować nie tylko miłośników fantastyki, lecz także osoby spoza tego środowiska.

 

Program wydarzenia znajduje się tutaj. Obejmuje on nieznaczne zmiany, które zaszły w ostatniej chwili i których nie mogliśmy już przedstawić w tabeli programowej całego Polconu 2013. Z opisami wszystkich konwentowych punktów programu można zapoznać się w tym miejscu.

 

Wstęp na Dni Nauki jest bezpłatny, nie ma również potrzeby wcześniejszej rejestracji internetowej. Program obejmuje zarówno zagadnienia nauk humanistycznych i społecznych (w tym rozbudowany blok historyczny), jak też ścisłych i technicznych. Istotną część Dni Nauki tworzą pracownicy naukowi polskich uczelni (przede wszystkim stołecznych) oraz innych instytucji naukowych.

 

Serdecznie zapraszamy: odwiedź Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, aby wziąć udział w Dniach Nauki! Nie przejmuj się przy tym, jeżeli nie należysz do środowiska miłośników fantastyki i po raz pierwszy czytasz o Polconie. Możesz uczestniczyć wyłącznie w Dniach Nauki, a nie w całej reszcie konwentu. Liczymy jednak na to, że również pozostała część Polconu Cię zainteresuje! Jeśli tak będzie, sięgnij do tego tekstu, a następnie rozejrzyj się po naszej stronie.

 

Zachęcamy także do zadeklarowania udziału w wydarzeniu na Facebooku. Do zobaczenia na Dniach Nauki, do zobaczenia na Polconie!

 

 

TWÓRCY DNI NAUKI

 

Z obszernego grona twórców Dni Nauki postanowiliśmy wyróżnić prelegentów, którzy posiadają tytuły bądź stopnie naukowe. Poniżej przedstawiamy zwięzłe wiadomości o tych osobach. Rzecz jasna są to jedynie niektórzy z prelegentów.

 

Prof. dr hab. Tomasz Kizwalter (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)Historyk XIX wieku, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Interesuje się procesami modernizacyjnymi w XIX w. oraz społecznym postrzeganiem nowoczesności. Tej tematyce będzie poświęcona jego prelekcja.

 

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański (Instytut Polonistyki Stosowanej UW). Zajmuje się teorią i historią retoryki (jest redaktorem naczelnym czasopisma Forum Artis Rhetoricae), a także literaturą science fictionfantasy, w tym twórczością Johna R.R. Tolkiena. Członek Zespołu Kultury Żywego Słowa w Radzie Języka Polskiego. W ramach Dni Nauki przedstawi retorykę jako narzędzie badań literatury popularnej.

 

Prof. dr hab. Adam Ziółkowski (Instytut Historyczny UW). Znawca dziejów starożytnego Rzymu od okresu archaicznego po późny antyk. W 2009 roku opublikował obszerną syntezę „Historia powszechna. Starożytność”. Prywatnie miłośnik prozy Tolkiena i utworów science fiction. Na Polconie ukaże starożytność jako źródło inspiracji dla twórców literatury fantastycznonaukowej.

 

Dr hab. Tadeusz Cegielski (profesor w Instytucie Historycznym UW). Dwukrotnie był prodziekanem Wydziału Historycznego UW. Bada kulturę dziejów nowożytnych, zajmuje się historią tajnych stowarzyszeń, spisków, zbrodni, detektywów. W trakcie konwentu opowie o wolnomularstwie (masonerii).

 

Dr hab. Jarosław Czubaty (profesor w Instytucie Historycznym UW). Przewodniczący Rady Naukowej IH UW. Badacz czasów napoleońskich, zainteresowany również historią społeczną i polityczną Księstwa Warszawskiego, mentalnością polityczną, wojskowością oraz ideologiami. Popularyzator historii XIX wieku. Podczas Dni Nauki opowie, jak zachowywali się żołnierze na polach bitew.

 

Dr hab. Anna Gemra (profesor w Instytucie Filologii Polskiej UWr). Kieruje Pracownią Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów na Uniwersytecie Wrocławskim, należy do jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Na Polconie opowie o głównych dziedzinach swoich badań: literaturze i kulturze popularnej, zastanawiając się nad zarzutami stawianymi im przez krytyków.

 

Dr hab. Małgorzata Karpińska (profesor w Instytucie Historycznym UW). Zastępca dyrektora Instytutu Historycznego UW. Specjalistka w dziedzinie historii XIX wieku, zajmuje się przede wszystkim Królestwem Polskim: jego społeczeństwem, prawem, instytucjami władzy. W Królestwie Kongresowym interesują ją również rozmaite spiski, przestępczość i działania tajnej policji – taka też będzie tematyka jej prelekcji na Polconie.

 

Dr hab. Krzysztof Kosiński (profesor w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk)Historyk dziejów najnowszych, specjalizujący się w tematyce społecznej. Bada życie codzienne, postawy i zachowania młodzieży w Polsce Ludowej, a także patologie życia społecznego po II wojnie światowej. W trakcie Dni Nauki przedstawi problem pijaństwa w PRL.

 

Dr hab. Dorota Babilas (Instytut Anglistyki UW). Zajmuje się Anglią wiktoriańską, operą i teatrem muzycznym, a także teorią kultury popularnej. Obecnie przygotowuje książkę poświęconą powieści Gastona Leroux „Upiór Opery” oraz jej filmowym, teatralnym i literackim adaptacjom. Właśnie na ten temat będzie mówić na Polconie.

 

Dr hab. Marcin Grynberg (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN). Biolog, bada głównie chorobotwórcze bakterie i grzyby nitkowate. Należy do ruchu Obywatele Nauki, którego celem jest poprawa stanu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wraz z zespołem naukowców z IBB PAN otrzymał tytuł Popularyzatora Nauki 2006. Podczas konwentu będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego o nauce obywatelskiej, którą zajmuje się m.in. jako pomysłodawca i uczestnik projektu RóbRazem.

 

Dr hab. Michał Leśniewski (Instytut Historyczny UW). Historyk specjalizujący się w dziejach Imperium Brytyjskiego, zwłaszcza dawnych kolonii brytyjskich w Afryce Południowej. Zajmuje się też twórczością Tolkiena, jest członkiem sekcji tolkienowskiej Śląskiego Klubu Fantastyki. Na Dniach Nauki opowie, po co mocarstwom potrzebne były kolonie i co z tego wynikało. Prelekcja będzie poświęcona przede wszystkim Imperium Brytyjskiemu, w tle pojawi się też fantastyka.

 

Dr hab. Krzysztof Skwierczyński (Instytut Historyczny UW). Mediewista, interesuje się historią seksualności, historią życia codziennego i dziejami Kościoła łacińskiego.

 

Dr hab. Magdalena Zawisławska (Instytut Języka Polskiego UW). Zastępca dyrektora IJP UW ds. dydaktycznych i naukowych. Prowadzi blog „Caesar non supra grammaticos”. Zajmuje się metaforami w języku nauki (w 2011 roku wydała książkę na ich temat) i o nich właśnie opowie na Polconie.

 

Dr inż. Piotr Bilski (Politechnika Warszawska i SGGW w Warszawie). Były prodziekan ds. dydaktyki w SGGW, laureat Nagrody Naukowej Polityki, kandydat w konkursie Popularyzator Nauki 2012. Na Polconie będzie mówił o zagadnieniach sztucznej inteligencji, która jest głównym przedmiotem jego badań.

 

Dr Maciej Malicki (Instytut Matematyczny PAN). Obronił doktorat z matematyki na University of Illinois at Urbana-Champaign, obecnie zajmuje się podstawami matematyki. Członek ruchu Obywatele Nauki. Podczas konwentu weźmie udział w rozmowie na temat znaczenia nowych projektów cyfrowych dla edukacji wyższej.

 

Dr Aleksandra Mochockadr Michał Mochocki (Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Od dawna obecni w polskim fandomie, naukowo i hobbistycznie zajmują się grami, zwłaszcza niekomputerowymi – RPG, LARP. Członkowie Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Na Polconie opowiedzą o gamifikacji (którą badają) oraz nowym kierunku studiów z badania i projektowania gier (który współtworzą).

 

Dr Przemysław Nowogórski (Instytut Historii Sztuki UKSW). Były dyrektor Instytutu Historii Sztuki UKSW, muzeum Łazienki Królewskie, a także Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na Dni Nauki przygotowuje prelekcję o archeologicznych zagadkach wzgórza świątynnego w Jerozolimie.

 

Dr Ksenia Olkusz (Instytut Neofilologii PWSZ w Raciborzu). Zajmuje się polską fantastyką, literaturą kryminalną i kulturą Azji Wschodniej (zwłaszcza Japonii). Redaktor naczelny czasopisma internetowego „Creatio Fantastica. Podczas Polconu przedstawi sposoby przedstawiania artystów i dzieł sztuki w serialach telewizyjnych, a także omówi inspiracje malarstwem Hieronima Boscha w literaturze popularnej.

 

Dr Aneta Pieniądz (Instytut Historyczny UW). Badaczka historii społecznej wczesnego średniowiecza (w szczególności życia kobiet w tym okresie) oraz historii średniowiecznych Włoch. Należy do ruchu Obywatele Nauki. W czasie Polconu będzie uczestniczyła w dyskusji o znaczeniu nowych projektów cyfrowych dla edukacji wyższej.

 

Dr Patryk Pleskot (Instytut Pamięci Narodowej). Badacz dziejów XX wieku, zainteresowany historią oraz historiografią francuską, a także historią Polski Ludowej i polską diasporą po roku 1945. Laureat stypendium Republiki Francuskiej i stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W trakcie Dni Nauki omówi zagadnienie zabójstw politycznych w XX wieku.

 

Dr Piotr Siuda (Katedra Socjologii UKW w Bydgoszczy). Zainteresowany socjologią kultury, społecznymi aspektami internetu oraz naukowymi dociekaniami na temat popkultury. Koordynator szeregu projektów badawczych finansowanych z grantów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, między innymi „Dzieci Sieci” i „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Na konwencie będzie mówił o projekcie dotyczącym prosumpcjonizmu, a także o różnych podejściach do kwestii poddawania internetu rozmaitym regulacjom.

 

Marlena Siwiak (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) i dr Marian Siwiak (Instytut Systemów). Zawodowo zajmują się szeroko pojętą nauką, zwłaszcza biologią obliczeniową; prywatnie (w miarę możliwości czasowych) – grami RPG i LARP. Marlena specjalizuje się w demaskowaniu nadinterpretacji w publikacjach naukowych, Marian działa na styku „nauka – biznes”. Wspólnie zadebiutowali pisarsko w 2013 roku. Na Polconie opowiedzą o biologii molekularnej oraz przedstawią biologiczne przekłamania w fantastyce, a także przyrodnicze inspiracje dla graczy i twórców SF.

 

Dr Jerzy Szeja (PTBG). Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Badania Gier, członek jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Interesuje się grami (zwłaszcza fabularnymi i MMORPG) oraz ich rolą w kulturze. Podczas Dni Nauki opowie o grach komputerowych i narracyjnych.

 

Dr Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska). Socjolog, koordynator projektu Creative Commons Polska, w latach 2008–2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się badaniem mediów cyfrowych oraz popularyzacją otwartych modeli tworzenia i udostępniania treści. W czasie konwentu będzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym o nauce obywatelskiej.

 

Dr Kamila Tuszyńska (PAN). Prowadzi badania i zajęcia dla studentów na różnych uczelniach prywatnych i państwowych. Często gości w stacjach radiowych, w marcu była prelegentką na kalifornijskim konwencie WonderCon. Zajmuje się nowymi mediami i przemianami mediów tradycyjnych, ikonami wyobraźni zbiorowej, kulturą popularną oraz komiksem. Temu ostatniemu poświęciła pracę doktorską, a na Polconie opowie o jednej z jego odmian – powieści graficznej.

 

Dr Alicja Waszkiewicz (Instytut Dziennikarstwa UW)Wykładowca akademicki z obszaru komunikacji marketingowej i PR na Uniwersytecie Warszawskim, a także psycholog organizacji. Jej zainteresowania naukowe obejmują kształtowanie i badanie wizerunku, komunikację wizualną oraz semiotykę i psychologię reklamy. Miłośniczka klasyki fantasy – Johna R.R. Tolkiena i Andre Norton.

 

Dr Andrzej Zawistowski (IPN, Szkoła Główna Handlowa). Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN, badacz najnowszej historii Polski, szczególnie dziejów gospodarczych i społecznych. Konsultant naukowy historycznych gier planszowych. W trakcie konwentu będzie mówić o humorze politycznym w Polsce Ludowej.

 

* * *

 

Powyższa lista obejmuje jedynie tych gości Polconu, których wystąpienia będą częścią Dni Nauki. Kilkoro innych prelegentów z dużym doświadczeniem naukowym będzie współtworzyło literacki program konwentu; informacje o nich można znaleźć tutaj.

 

Koordynatorem Dni Nauki jest Stanisław Krawczyk. Programem historycznym zajmuje się Aleksandra Wierzchowska. W organizację Dni Nauki zaangażowany jest również Jan Żerański.

 

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com