Korzystanie z witryny Polcon.waw.pl oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

REGULAMIN COSPLAYU

 

I. Informacje ogólne


1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, książek, filmów, komiksów.

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się w dyspozycji organizatorów. 

3. Konkurs Cosplay na Ogólnopolskim Konwencie Miłośników Fantastyki „Polcon” będzie prowadzony w dwóch niezależnych od siebie kategoriach: „Najlepszy strój” i „Najlepsza prezentacja”. Jeden uczestnik może wziąć udział w obu częściach.

 

II. Zgłoszenie uczestnictwa w Cosplayu


1. W Cosplayu może wziąć udział każdy ZAREJESTROWANY uczestnik Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon, który najpóźniej do 30 sierpnia 2013 r. do godziny 12:00 vwypełni i nadeśle odpowiedni formularz znajdujący się na stronie konwentu (odpowiednio: formularz jednoosobowy lub formularz grupowy) oraz opłaci akredytację. Można również zgłaszać się osobiście w Gmachu MiNI PW.

2. Zgłaszający się do udziału w Konkursie może dołączyć ścieżkę dźwiękową lub plik wideo, które miałyby zostać odtworzone w trakcie jego występu Wymienione materiały należy spakować do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i przesłać pod adres cosplay.polcon@gmail.com . W szczególnych przypadkach i po wcześniejszym porozumieniu z organizatorami pliki dodatkowe można dostarczyć na konwencie, na nośnikach typu CD, DVD i pendrive. 

3. W ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia organizatorzy mogą odesłać je do autora celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających zmian. Poprawki te muszą zostać uwzględnione co najmniej do chwili zakończenia terminu rejestracji. 

4. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu. 

5. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w którejkolwiek z kategorii może zajść konieczność ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Cosplayu na Polconie 2013 będą ogłaszane na dwie godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. 

6. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni co najmniej do chwili upłynięcia terminu rejestracji. 

7. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na nie mniej przed upłynięciem terminu rejestracji.

8. Po zamknięciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci.

 

III. Przebieg Cosplayu


1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów. 

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą mieć możliwość przećwiczenia występu na scenie podczas próby, która odbędzie się dwie godziny przed konkursem.

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych dopiero na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby.

4. Cosplay na Polconie 2013 odbędzie się w przykonwentowym klubie Remont (DS Riviera, ul. Waryńskiego 12) w piątek 30 sierpnia o godzinie 20. Uczestnicy proszeni są o przybycie z dwugodzinnym wyprzedzeniem.

5. Część sceniczna Konkursu będzie poprzedzona obowiązkową rundą jury, w trakcie której stroje uczestników będą poddane szczegółowym oględzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów. 

6. Każdy uczestnik Konkursu prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. Występ w kategorii „Najlepszy strój” powinien trwać od 30 sekund do 2 minut (do 3-5 minut dla grup) i może zawierać np. monolog, pozowanie fotografom lub prezentację zachowań właściwych i charakterystycznych dla odgrywanej postaci. Natomiast występ w kategorii „Najlepsza prezentacja” w zależności od liczebności grupy może trwać od minuty do maksymalnie 10 minut.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie będzie naruszało prawa innych gości konwentu bądź znacząco odbiegało od ogólnie przyjętych norm moralnych. 

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w późniejszym terminie, w momencie ogłoszonym przez organizatorów.

 

IV. Przyznawanie nagród


1. Jury dokonuje oględzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowości wykonania strojów, wierności względem pierwowzoru, zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci. 

2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: „Najlepszy Strój” (1., 2. i 3. miejsce) oraz „Najlepsza Prezenacja” (jedna nagroda). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania większej liczby nagród oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród. 

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na równowartość pieniężną. 

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

5. W przypadku niezgłoszenia się zwycięzców po odbiór nagród zostaną one, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną bądź telefoniczną, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy. 

 

V. Dodatkowe oświadczenia uczestników


1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza, iż: 
– wykorzystywany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów, 
– przedstawiana prezentacja nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich,
– wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są prawdziwe.

2. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom. 

3. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu. 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Polcon 2013 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem http://www.polcon.waw.pl/.

Niniejszy regulamin został opracowany na bazie regulaminu Magnificonu eXpo XI.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com